608 776 888

17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie
Drobečková navigace

Úvodní stránka > E-Shop > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elopur.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (podnikatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel/kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, které bude dodáváno v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.

IV. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, ale prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení objednávky.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako např. písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

V. Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.elopur.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Formy úhrady za objednané zboží:

a) Dobírkou: objednané zboží uhradíte při převzetí zásilky veřejnému dopravci (PPL). Spojené expediční náklady činí přepravné 95,-Kč + balné 10,- Kč + dobírečné 36,30 Kč.

b) Zaplacením v hotovosti na prodejně při osobním odběru zboží proti předání faktury a dodacího listu (zdarma).c) Bankovním převodem na účet prodávajícího, tzv. platba předem : přepravné 95,-Kč + balné 10,- Kč

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Způsob dodání

Zboží, které je na skladě, odesíláme do 2 - 8 pracovních dní ode dne obdržení objednávky a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží. Ve výjimečných případech, kdy zboží není skladem, vás bude kontaktovat prodávající za účelem dohodnutí termínu dodání zboží. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání.

a) Přepravní společnost PPL

Spedice k vám domů nebo do zaměstnání (tedy místa, které uvedete jako dodací adresu). Rozvoz probíhá celý den. Podmínkou je uvedení vašeho tel. čísla, aby vás mohl kontaktovat dopravce v případě, že bude mít problémy s nalezením adresy apod. Zboží je odesláno do 3 pracovních dnů. Za zdržení způsobené dopravcem neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky během dopravy se doporučuje kupujícímu zásilku nepřevzít a opět ihned informovat prodávajícího.

b) Osobní odběr na prodejně spodního prádla ELOPUR spo.s r.o. Horní náměstí 5, Olomouc

Pokud si zvolíte tuto možnost, bude vás kontaktovat zaměstnanec skladu, který vám sdělí termín, kdy bude objednané zboží na prodejně k dispozici. V případě volby osobního odběru může být dodací lhůta až 8 pracovních dnů a to v souvislosti s běžným termínem zásobování prodejny. Za tento způsob přepravy neúčtujeme žádný poplatek.

Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vaše vyžádání.

V případě opakovaného nevyzvednutí objednaného zboží k osobnímu odběru ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dočasně pozastavit možnost volby osobního odběru pro další objednávky kupujícího.

VII. Reklamace

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

VIII. Výměna zboží

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme vám výrobek nový. Účtováno vám bude pouze poštovné a případný rozdíl mezi kupní cenou původního a nově objednaného zboží. Objednané výrobky zkoušejte na spodní prádlo. Ušpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nebude vyměněno. Výměna zboží bude provedena do 30 dnů ode dne obdržení vráceného, velikostně nevyhovujícího zboží.

IX. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

1) Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená osoba převezmete zboží.

2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ELOPUR spol.s r.o., tel. 608776888 , obchod@elopur.cz formou jednostranného  právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledků vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dřív.

4) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu prodejna spodního prádla ELOPUR spol.s r.o., Horní náměstí 5, Olomouc 77900. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14  dnů.

5) V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Vás tímto upozorňujeme, že náklady spojené s vrácením zboží ponesete vy.

6) Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7) Ušpiněné zboží, které nevyhovuje obvyklým hygienickým standardům, vám bude na vaše náklady vráceno zpět a nebude vám vrácena platba.

8) Při zasílání zboží zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka).

9) Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Při odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete zboží buď na sklad: prodejna spodního prádla ELOPUR spol.s r.o., Horní náměstí 5, Olomouc 77900 nebo osobně na téže adrese.

Zároveň upozorňujeme, že v případě osobního vrácení zboží na prodejnu, bude kupní cena vráceného zboží zaslána na váš účet v termínu daném zákonem.

Důležité upozornění

Pokud v rámci nějaké akce (např. nákup zboží nad určitou hodnotu, nákup určitého zboží apod.) kupující obdrží od prodávajícího dárkový poukaz (šek) na další nákup zboží, při odstoupení od smlouvy nebo její části, kdy cena nákupu klesne pod hodnotu, při níž je nárok na dárkový poukaz (šek), je kupující povinen vrátit prodávajícímu se zbožím i poskytnutý dárkový poukaz (šek). Pokud kupující dárkový poukaz (šek) nevrátí a použije ho při dalším nákupu, prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo neposkytnout kupujícímu jakékoliv případné výhody či bonusy při budoucím nákupu z důvodu porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího.

X. Informace o prodávajícím

ELOPUR spol. s r.o.

IČ: 26843871

DIČ: CZ26843871

Tel.: 608776888

e-mail: obchod@elopur.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50240

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i ve stejném okamžiku platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných expedičních nákladů.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje,

-       že uzavřená kupní smlouva (= realizovaná objednávka) bude u něj uložena, případné informace o ní budou kupujícímu zpřístupněny na písemné vyžádání

-       že kupní smlouvu (objednávku) je možné uzavřít  v českém nebo slovenském jazyce

-       že kupující může měnit údaje v části e-shopu „Nákupní košík“ až do definitivního kliknutí na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Provozní doba internetového obchodu je nepřetržitě od 0.00 do 24.00 hod. denně.

Při odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete zboží buď na sklad: prodejna spodního prádla ELOPUR spol. s r.o., Horní náměstí 5, Olomouc 77900  nebo můžete vrátit osobně na téže adrese prodejny.

Zároveň upozorňujeme, že v případě osobního vrácení zboží na prodejnu, bude kupní cena vráceného zboží zaslána na váš účet v termínu daném zákonem.